nová zelená úsporám

V programu Nová zelená úsporám 2013 je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Očekává se, že v roce 2014 bude vyhlášena výzva pro města a obce. Podrobnější informace o programu Nová zelená úsporám lze najít na www.nova-zelenausporam.cz.

Míra podpory pro rodinné bydlení

U objektů určených k bydlení dosáhne:

  • dotace 25 %, pokud rekonstrukce sníží spotřebu tepla o 40 %,
  • dotace 35 % pokud úspora dosáhne 50 %,
  • dotace 50 % pokud majitelé domu dosáhnou snížení spotřeby tepla na vytápění o 60 %.

co nabízíme:

  • zkušenosti s programem Zelená úsporám v letech 2009-2010 (zpracováno cca 45 projektů rodinných domů a 2 projekty bytových domů)
  • spolupráce se specialisty, kteří zpracovávají energetické posudky, průkazy energetické náročnosti budov, statické posudky
  • vypracování předběžného odhadu (posouzení stávajícího stavu objektu a předpokládaných opatření, odhad vstupních nákladů, úspor energií po provedení opatření, výpočet předpokládané výše dotace)
  • zpracování projektové dokumentace dle požadavků programu Nová zelená úsporám pro oblasti A (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů) a B (výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností). Projektová dokumentace je vypracovaná podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/20013 Sb. a obsahuje stavební dokumentaci (technickou zprávu, půdorysy jednotlivých podlaží, řezy a pohledy) pro stávající i navrhovaný stav, energetický posudek (jeho součástí je průkaz energetické náročnosti budovy pro nový stav)

nova-zelena-usporam

Spočtěte si orientační hodnotu celkové dotace, kterou můžete  získat v programu ZELENÁ ÚSPORÁM
http://www.zelenausporam.cz/sekce/580/jednoducha-dotacni-kalkulacka/