Reference

Ukázka mých prací

Představujeme vám projekty a stavby, u kterých jsem byl v rámci zrodu myšlenky, při tvorbě projektové dokumentace včetně vyřízení potřebných povolení. U některých vybraných staveb jsem zastával funkci technického dozoru stavebníka včetně zastupování při kolaudaci stavby.

Reference projektová činnost

Reference projektová činnost

Reference stavební dozor

Reference zaměření skutečného stavu