Projektová činnost

Projektová činnost ve výstavbě – projekty pozemních staveb

Hlavním mým cílem je vytvářet ve spolupráci s budoucími klienty a specialisty v daných oborech funkční a uživatelsky přívětivou moderní,ale i tradiční  architekturu, která respektuje své okolí a nenarušuje území kolem stavby Každé zadání je výzva, dotáhnout myšlenku a přání zákazníka do cíle.

Hlavní důraz je vždy kladen na celkový koncepčnost, uživatelskou jednoduchost a s tím spojenou jednoduchost stavby.  Řeším kompletní projektovou dokumentaci pro rodinné domy, změny staveb – přístavby, nástavby podkroví a jejich rekonstrukce, spojené s inženýrskou činností Součástí každého projektu stavby je návrh stavby, její dispozice, umístění na pozemku, napojení na sítě apod. včetně a vizuální pojetí domů. Nedílnou součástí mých projekčních služeb je řešení projektů k dotačním fondům a to především dotačního fondu ,, Nová zelená úsporám,,

Specializuji se na Středočeský kraj, především lokality Berounsko, Kladensko, Rokycansko, Praha – západ

Provádím kompletní projekční služby ve spolupráci s dalšími profesemi a především kolegy z oboru
 • Tvorba konceptu – architektonické studie.
 • Zajištění projektové dokumentace všech fází od projektu pro územní rozhodnutí až po realizační dokumentaci a návrh interiéru.
 • Zpracování projektových dokumentací novostaveb a rekonstrukcí staveb bytových, občanských a komerčních.
 • Nedílnou součástí je provádění inženýrské činnosti – projednání s úřady a institucemi.
 • Návrh projektů s minimálními rozměry pro nenáročné klienty s požadavky na minimální energetickou náročnost stavby.
 • Technický dozor investora
 • Prezentace a propagace architektonického projektu.
 • Našimi klienty jsou soukromé osoby, firmy, instituce i státní organizace.
 • Projekční práce ve výstavbě rodinných domů a jejich rekonstrukcí.
 • Architektonické práce designu staveb, návrhů nízkoenergetických a pasivních staveb.
 • Zpracování komplexních podkladů ke stavebnímu povolení.
 • Vyřízení stavebního povolení, kolaudace.

Ve spolupráci s kolegy profesí

 • Energetické štítky budov.
 • Statika staveb, statické posudky.
 • Požární bezpečnost staveb
 • Radonové měření.
 • Zpracujeme vše pro získání dotací Zelená úsporám a Panel.

Dodávané stupně projektové dokumentace

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

Tato část dokumentace má ze zákona již danou úřední formu a řídí se vyhláškou 503/2006 Sb. stavebního zákona. Na základě této dokumentace vydá příslušný stavební úřad povolení k umístění stavby dle . Ze zákona je tato dokumentace součástí celé mašinérie v dosažení povolení výstavby objektu. Obvykle tato dokumentace bývá začleněna – spojena do spojená žádosti stavby – stavební povolení či ohlášení stavby.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)

Stavební povolení je požadováno obecně na stavby do 150 m2 zastavěné plochy objektu, s jedním podzemním a 2 nadzemníma podlaží s podkrovím. Skladba a obsah dokumentace se vcelku od sebe nijak neliší, jedná se pouze o název způsobu povolování výstavby. Skladbu a formu dokumentace upravuje příloha č.1 k vyhláškce č. 499/2006 Sb. stavebního zákona. PD se zákazníkovy po zhruba 6-8 týdnech předloží kompletní složky projektové dokumentace včetně požadovaných příloh – požární zpráva, statická část, štítek Penb apod.

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zpracovává se v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., a nejčastěji se zpracovává ze dvou důvodů. Prvním případem je, pokud se během realizace stavby výrazněji odchýlí skutečná stavba od schválené Projektové dokumentace. Druhým případem je situace, kdy se klient rozhodne nechat si zpracovat dokumentaci skutečného provedení, nebo její zpracování nařídí stavební úřad. Podle platné legislativy je totiž vlastník každé nemovitosti POVINEN mít kompletní Dokumentaci skutečného stavu k dispozici a uchovávat jí.

Dokumentace bouracích prací

Dokumentace bouracích prací se zpracovává podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Je nutná nejčastěji k řízení o odstranění stavby. Často se ale zpracovává před zpracováním samotné Dokumentace pro stavební povolení pro nový objekt na daném pozemku a nebo bývá součástí této dokumentace.


projekty rodinných domů Beroun, projekty rodinných domů Králův Dvůrprojektová činnost Praha, projektová činnost Kladno, projektová činnost Beroun, projektová činnost Králův Dvůr, projektová činnost Hořovice, projektová činnost Hostomice, projektová činnost Dobříš, projektová činnost Příbram, projektová činnost Rakovník