Zaměření skutečného stavu – pasporty staveb

Zaměření skutečného stavu stavby

Reference zaměření skutečného stavu

Zajišťujeme úplnou i částečnou pasportizaci objektů, zakreslení skutečného stavu objektu pro účely:

  • Pro získání chybějících podkladů pro návrh rekonstrukce vaší nemovitosti,
  • pro vyřízení hypotéky,
  • pro zaměření podlahových ploch kancelářských center nebo průmyslových objektů pro stanovení kalkulaci plochy pro určení nájmu jednotlivým subjektům
  • pro potřeby prohlášení vlastníka budovy dle zákona o vlastnictví bytů.
  • pro dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou je povinen mít každý vlastník stavby (dle § 125, Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.)
  • pro potřeby vypracování průkazu energetická náročnosti budovy PENB

Zvláštním typem pasportu, který rovněž nabízíme, je zaměření skutečného stavu rozestavěné budovy, kde se zachycuje přesný stav posuzované nemovitosti v daném čase. Tento typ pasportu se využívá při ukončení smlouvy o dílo s dodavatelem stavby nebo před dokončením celého předmětu díla pro potřeby kolaudace stavby pro následný vklad nemovitosti do katastru.

Zaměření skutečného stavu stavby se zpracovává v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., a základním výstupem zaměření je situace se zakreslením inženýrských sítí, půdorysy objektu i s možným výskytem poruch konstrukcí, řez, pohledy, další potřebné výkresy a fotodokumentace stavby.

Výkresy vždy dodáváme digitálně zpracované, a v tištěné podobě. Detailnost výkresů v měřítku 1:100 nebo 1:50 je zpracována především na základě požadavků klienta a chystaného záměru či dalšího využití.
Cenová nabídka je vypracována individuálně na základě pracnosti na konkrétní nemovitosti a požadavků investora.


zaměření skutečného stavu stavby Praha, zaměření skutečného stavu stavby Kladno, zaměření skutečného stavu stavby Beroun, zaměření skutečného stavu stavby Králův Dvůr, zaměření skutečného stavu stavby Hořovice, zaměření skutečného stavu stavby Hostomice, zaměření skutečného stavu stavby Dobříš, zaměření skutečného stavu stavby Příbram, zaměření skutečného stavu stavby Rakovník