Referenční list zaměření skutečného stavu

logo_big

REFERENCE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU

Zpět na stránku zaměření skutečného stavu.

Zaměření skutečného stavu, podhorská chalupa, Vrchlabí

Horská roubená stavba je původně navržena jako německá evangelická škola postavená roku 1834. Nosným a hlavním konstrukčním systémem je dřevo, částečně i cihly. Objekt je částečně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží. Celková výška hlavního hřebene (atiky) od +0,000 je + 7,660 m. Hlavní vjezd na pozemek je z přilehlé komunikace procházející celou osadou bolkov. Pozemek je svažitý od severozápadu k severovýchodu směrem k protékajícímu Bolkovskému potoku.

zss1

 Zaměření skutečného stavu, RD v obci Velká Chmelištná – Rakovník

Pozemek č. parc. 104, 105 a 106 v kat. území Velká Chmelištná jsou v současné době vedeny jako parcela katastru nemovitostí. Na pozemku st. 104 se nachází rodinný domek č. p. 3 a stodola / stáje s garáží, který je předmětem této dokumentace – konkrétně jeho pasportizace za účelelm stavebních úprav hygienického zázemí a získání kolaudačního souhlasu. U rodinného domku jsou v současné době stání pro dva osobní automobily.

zss2

Zaměření skutečného stavu, stodola RD, Božetice, Pelhřimov

Vypracování dokumentace pro dodatečné povolení černé stavby, bývalá zemědělská usedlost v obci Bořetice.

zss3

Zaměření skutečného stavu, MŠ Havlíčkova, Praha 4

Vypracování dokumentace skutečného zaměření stavby pro změnu stavby, přestavbu vnitřních prostor a zateplení fasády na objektu mateřské školky.

zss4

Zaměření skutečného stavu, rekonstrukce RD, Žebrák

Vypracování dokumentace skutečného stavu zaměření stavby pro rekonstukci 1. NP přestavbu 2. NP a novou nástavbu pro 2. NP, dokumentace pro stavební povolení.

zss5

Zpět na stránku zaměření skutečného stavu.