technický dozor investora

Technický dozor investora

Reference stavební dozor

Stavební dozor je lano, které vás vede na cestě při výstavbě vašeho rodinného domu.

Stavba rodinného domu je v mnoha případech Vaší největší životní investicí. Odborná příprava na tuto investici je omezená a spočívá v případných referencí známých, obrázcích a komentářích z internetu a vize architekta nebo projektanta zhmotněná v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Při stavbě rodinného domu proti sobě většinou stojí dva odlišné zájmy. Investor samozřejmě chce co nejlépe a nejkvalitněji bydlet, naproti tomu stavební firma chce postavit dům co nejlevněji. Někdy ovšem úspory mohou být na úkor právě kvality stavby, ale stavebník laik to bohužel většinou nepozná. A právě proto je kvalitní stavební dozor pro stavbu nezbytností.

5 důvodů proč mít stavební dozor:

  • Stavba RD nebo rekonstrukce bytu je Vaší největší investicí v životě
  • Stavební dozor zastupuje Vaše zájmy, kontroluje finance
  • Stavebník /investor mnohdy nerozumí stavební problematice
  • Stavební zákony, stavební normy a vhodné technologické postupy se neustále mění
  • Stavební odbornost dodavatelských firem v rámci provedení výstavby je velmi různorodá

Práce osoby vykonávající stavební dozor začíná již před samotným začátkem stavby, neboť tento odborník je vám schopen poradit již ve fázi projektu, díky čemuž se můžete vyhnout nevhodným řešením, která by v budoucnu mohla být zdrojem problémů. Stavební dozor při stavbě sleduje stejné zájmy jako investor, pomůže vybrat vhodné dodavatele, při realizaci stavby dohlíží na kvalitu prováděných prací, se zvýšenou pozorností sleduje problematické etapy výstavby a upozorňuje na chyby.

Nejčastěji spory mezi investorem a dodavatelem vznikají samozřejmě kvůli financím. Každý projekt by měl být postaven na kvalitní smlouvě o dílo, jejíž nedílnou součástí je přesný položkový rozpočet. Pokud se stane, že tato část smlouvy chybí, hrozí nebezpečí, že původně dohodnutá cena bude dodavatelem z různých důvodů navyšována

Funkci stavebního dozoru často nabízí sami dodavatelské firmy. Toto řešení je vzhledem ke vztahu stavebního dozoru k dodavateli naprosto nevhodné. Stavební dozor musí hájit zájmy investora a hlídá zejména dodavatele, aby nedocházelo k chybám nebo nadhodnocování cen prováděných prací.

ČINNOSTI STAVEBNÍHO DOZORU
POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

Certifikáty a osvědčení

baumit

axis

školení knauf


CertificateFoltýn 

wienerberger fgorum 2013

beton


vapis

dektrade


technický dozor investora Beroun, technický dozor investora Králův Dvůrtechnický dozor na stavbě Praha, technický dozor na stavbě Kladno, technický dozor na stavbě Beroun, technický dozor na stavbě Králův Dvůr, technický dozor na stavbě Hořovice, technický dozor na stavbě Hostomice, technický dozor na stavbě Dobříš, technický dozor na stavbě Příbram, technický dozor na stavbě Rakovník