Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

V programu Nová zelená úsporám 2013 je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

OBLASTI PODPORY PRO RODINNÉ DOMY:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována jsou dílčí i komplexní opatření
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie
 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Míra podpory pro rodinné bydlení

U objektů určených k bydlení dosáhne:

 • dotace 25 %, pokud rekonstrukce sníží spotřebu tepla o 40 %,
 • dotace 35 % pokud úspora dosáhne 50 %,
 • dotace 50 % pokud majitelé domu dosáhnou snížení spotřeby tepla na vytápění o 60 %.

co nabízíme:

 • zkušenosti s programem Zelená úsporám v letech 2009-2010 (zpracováno cca 45 projektů rodinných domů a 2 projekty bytových domů)
 • spolupráce se specialisty, kteří zpracovávají energetické posudky, průkazy energetické náročnosti budov, statické posudky
 • vypracování předběžného odhadu (posouzení stávajícího stavu objektu a předpokládaných opatření, odhad vstupních nákladů, úspor energií po provedení opatření, výpočet předpokládané výše dotace)
 • zpracování projektové dokumentace dle požadavků programu Nová zelená úsporám pro oblasti A (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů) a B (výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností). Projektová dokumentace je vypracovaná podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/20013 Sb. a obsahuje stavební dokumentaci (technickou zprávu, půdorysy jednotlivých podlaží, řezy a pohledy) pro stávající i navrhovaný stav, energetický posudek (jeho součástí je průkaz energetické náročnosti budovy pro nový stav)

nova-zelena-usporam

Spočtěte si orientační hodnotu celkové dotace, kterou můžete  získat v programu ZELENÁ ÚSPORÁM
http://www.zelenausporam.cz/sekce/580/jednoducha-dotacni-kalkulacka/


nová zelená úsporám Praha, nová zelená úsporám Kladno, nová zelená úsporám Beroun, nová zelená úsporám Králův Dvůr, nová zelená úsporám Hořovice, nová zelená úsporám Hostomice, nová zelená úsporám Dobříš, nová zelená úsporám Příbram, nová zelená úsporám Rakovník