Referenční list technický dozor

REFERENCE K VÝKONU
TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

Zpět na stránku technický dozor.

Technický dozor – Novostavba rodinného domu Levín, Králův Dvůr

Náklady na realizaci stavby: 3200 000. Kč

Popis stavby:

Zděný rodinný dům obdélníkového tvaru z vápenopískové cihly při tloušťce obvodové stěny 240mm se zateplením fasády tl. 140mm, monolitický litý strop, betonové schodiště, plastová okna v dřevěném dekoru, SDK příčky v podkroví. Tašková betonová krytina Bramac. Založení stavby na víceúrovňových betonových pasech. Přípojky inženýrských sítí – kanalizace, vodovod, přípojky plynu a elektro. Zastavěná plocha stavby 92m2.

Součástí technického dozoru bylo vyřízení stavebního povolení na stavbu rodinného domu, souhlas s přesunutím sjezdu na pozemek,  souhlas archeologa, komunikace s ČEZEM  pro potřeby staveništního rozvodu elektro. Účast na kolaudaci stavby.

Technický dozor – Novostavba rodinného domu Zahořany, Králův Dvůr

Náklady na realizaci stavby: 4 000 000. Kč

Popis stavby:

Dřevostavba rodinného domu od fy. RD Rýmařov. Stavba nepravidelného obdélníkového tvaru s přistavěnou garáží, se sendvičovými dřevěnými panely, dřevěným trámovým stropem. Sklonitá střecha s pultovým vikýřem se Zateplením fasády tl. 140mm, dřevěné schodiště, plastová okna v dřevěném dekoru. Založení stavby na základové desce.. Přípojky inženýrských sítí – kanalizace, vodovod, přípojky plynu a elektro. Podlahové topné elektrické rohože, vzduchotechnické rozvody a rekuperační jednotka Atrea.

Zastavěná plocha stavby 110m2.

Součástí technického dozoru bylo vyřízení stavebního povolení na stavbu rodinného domu, projektové práce související s osazením stavby na pozemek, projekt oplocení a zpevněných ploch,  souhlas archeologa, komunikace s ČEZEM  pro potřeby staveništního rozvodu elektro, účast na kolaudaci stavby.

Technický dozor – Novostavba rodinného domu Křižatka, Králův Dvůr

Náklady na realizaci stavby: 2 800 000. Kč

Popis stavby:

Dřevostavba rodinného domu od Ostravské fy. Ecodomy IQ. Stavba obdélníkového tvaruje panelového typu , která je složena z KVH hranolů,zákrytové desky Rigistabil a dřevěné roštu s tepelnou izolací v tl. 120mm. Vše ještě opatřeno kontaktním zateplením EPS tl.200mm. Střecha Valbová, zastřešení betonová taška Bramac, Založení stavby na základových pasech. Hlavní izolační vrstvou základů jsou polystyrenové EPS vložky ukládané na POT nosníky, následuje ŽB desky v tl. 60mm s vloženým podlahovým topením.  Přípojky inženýrských sítí – kanalizace, vodovod a  elektro.

Zastavěná plocha stavby 96m2.

Součástí technického dozoru byla kontrola realizace dešťové kanalizace a retenční nádrže a zpevněných ploch kolem rodinného domu. Získání souhlas archeologa, komunikace s ČEZEM  pro potřeby staveništního rozvodu elektro, účast na kolaudaci stavby.

Technický dozor – Novostavba rodinného domu Počaply, Králův Dvůr

Náklady na realizaci stavby: 3 600 000. KčRealizace probíhá, zahájeno 04/2015, termín dokončení 12/2015

Technický dozor – Novostavba rodinného domu Zbiroh

Náklady na realizaci stavby: 3 300 000. KčRealizace probíhá, zahájeno 04/2015, termín dokončení 12/2015
Popis stavby:

Zděný rodinný dům obdélníkového tvaru z vápenopískové cihly při tloušťce obvodové stěny 240mm se zateplením fasády tl. 140mm, monolitický litý strop, betonové schodiště, plastová okna v dřevěném dekoru, SDK příčky v podkroví. Tašková betonová krytina Bramac. Založení stavby na víceúrovňových betonových pasech. Přípojky inženýrských sítí – kanalizace, vodovod, přípojky plynu a elektro. Zastavěná plocha stavby 92m2.

Součástí technického dozoru bylo vyřízení stavebního povolení na stavbu rodinného domu, souhlas s přesunutím sjezdu na pozemek,  souhlas archeologa, komunikace s ČEZEM  pro potřeby staveništního rozvodu elektro. Účast na kolaudaci stavby.

Technický dozor – rodinný dům Šestajovice u Prahy

Rodinný dům v Bořanovicích, cca. 10km od Prahy – Černý Most, zastavěná plocha 190m2, Prozatimní prostavěnost do fáze hrubé stavby,dokončení 09/2013. Stavební materiál Porotherm, stavba ve standardu pasivní dům. Na přání zákazníka výběrové řízení na výběr dodavatele stavby.

Náklady na realizaci stavby: 4,5 mil. Kč
Přehled dodávaných služeb a prací:

  • Dokumentace pro vydání stavebního povolení
  • Činnost technického dozoru

td4

Technický dozor – Rodinný dům, Levín, Králův Dvůr

Náklady na realizaci stavby: 4,2 mil. Kč
Realizace probíhá, zahájeno 05/2013, termín dokončneí 07/2014
Přehled dodávaných služeb a prací:

  • Zpracování výběrového řízení
  • Komunikace s úřady
  • Kontrola fakturace
  • Technická kontrola
  • HMG práce, BOZP činnost

td77td8

 

Zpět na stránku stavební dozor.